نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/25
کل خالص ارزش دارائی ها 440,607,421,539 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 999,971 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 967,187 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,935 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 440,620

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/06/16

مدیر صندوق:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

مدیر ثبت:

مشاورسرمايه گذاري فراز ايده نوآفرين تك (فاينتك)

مدیران سرمایه گذاری:

معصومه ميرمحمدي، حسين عبدي، نوش آفرين سيار

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين