close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان بخشایش، کوچه هفدهم، پلاک54، مجتمع تجاری-اداری عرفان، واحد608 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک 43268 تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان بخشایش، کوچه هفدهم، پلاک54، مجتمع تجاری-اداری عرفان، واحد608 91071072